آرشیو

series

یادگیری ماشین

Hossein Abedi   3 دقیقه مطالعه

معرفی مفاهیم مربوط به یادگیری ماشین به همراه مثال‌هایی در زبان‌های برنامه‌نویسی پایتون و آر

یادگیری ماشین

Hossein Abedi   1 دقیقه مطالعه

معرفی مفاهیم مربوط به یادگیری ماشین به همراه مثال‌هایی در زبان‌های برنامه‌نویسی پایتون و آر

یادگیری ماشین

Hossein Abedi   کمتر از ۱ دقیقه مطالعه

معرفی مفاهیم مربوط به یادگیری ماشین به همراه مثال‌هایی در زبان‌های برنامه‌نویسی پایتون و آر

بهینه‌سازی

Hossein Abedi   1 دقیقه مطالعه

معرفی بهینه‌سازی به همراه بررسی تعدادی از روش‌های متداول بهینه‌سازی به همراه مثال

سردکردن تدریجی فلزات

Hossein Abedi   5 دقیقه مطالعه

معرفی بهینه‌سازی به همراه بررسی تعدادی از روش‌های متداول بهینه‌سازی به همراه مثال

نزول در جهت گرادیان

Hossein Abedi   2 دقیقه مطالعه

معرفی بهینه‌سازی به همراه بررسی تعدادی از روش‌های متداول بهینه‌سازی به همراه مثال

مفاهیم برنامه نویسی شی گرا با پایتون

کیوان میرمحمدصادقی   کمتر از ۱ دقیقه مطالعه

آشنایی با مفهوم شی گرایی یکی از قدم های مهم در برنامه نویس شدنه. این سری آموزشی مفاهیم کلیشو یادتون میده.